Cytomegalovirus- och Epstein-Barr virus-antikroppar ( 055)

Provmaterialet består av serum (0,4 mL/prov) för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat.

Antal prover: 5/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 13:21:50