Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Cystatin C (327)

Programmet vänder sig till laboratorier som mäter cystatin C och kreatinin. Det finns även möjlighet att beräkna den glomerulära filtrationen utifrån den uppmätta cystatin C- och/eller kreatininkoncentrationen.

Provmaterialet består av poolad eller enskild patientplasma eller serum.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 6/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Uppdaterad 2020-10-29 15:12:17