CRP (003)

Programmet vänder sig till laboratorier som analyserar CRP med traditionella metoder för kliniskt kemiska laboratorier.

Provmaterialet består av poolat serum eller plasma.

Antal prover: 2/omgång, varav ett med låg nivå

Frekvens: 6/år

Uppdaterad 2019-06-19 10:52:50