CRP (003)

Programmet vänder sig till laboratorier som analyserar CRP med traditionella metoder för kliniskt kemiska laboratorier.

Provmaterialet består av poolat serum eller plasma.

Antal prover: 2/omgång, varav ett med låg nivå

Frekvens: 6/år

Pappersfritt: Svenska deltagare får pappersfria provmaterialförsändelser. 

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer.

Uppdaterad 2020-10-02 16:34:36