Cervixcytologi (278)

Programmet vänder sig till deltagare som utför bedömning av gynekologiska cytologiprover.

Provmaterialet består av digitala bilder av papanicolaloufärgade gynekologiska cellprov.

Ny anmälan krävs inför varje omgång.
Nästa omgång planeras till 2019.

Uppdaterad 2019-05-23 13:20:33