Cervixcytologi (278)

Programmet vänder sig till deltagare som utför bedömning av gynekologiska cytologiprover.

Provmaterialet består av digitala bilder av papanicolaloufärgade gynekologiska cellprov.

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare.

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer.
Pris: 3960 SEK (gäller svenska deltagare)

Sista anmälningsdatum: 2019-11-08

Uppdaterad 2019-10-14 13:40:47