Celiakidiagnostik (075)

Programmet syftar till att belysa hur jämförbara resultaten är mellan olika laboratorier samt se om laboratoriet kan upptäcka eventuell IgA-brist.

Provmaterialet består av serum för analys av antikroppar mot transglutaminas och deamiderat gliadin.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 4/år

Uppdaterad 2019-05-23 13:20:06