CDT (006)

Provmaterialet består av poolat serum från patienter med varierande halter av kolhydratfattigt transferrin (CDT).

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 6/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark, Finland och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Uppdaterad 2019-06-03 11:05:47