Blodsmitta, screening (031)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför blodsmittescreening.

Provmaterialet består av spädda eller ospädda serum- eller plasmaprover (1 mL/prov) för påvisande av nedanstående antikroppar för respektive antigen.

Antal prover: 6-8/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2021-02-09 14:28:33