Bakterier och svamp i sputum (225)

Provmaterialet består av simulerade prover (frystorkade kulturer) för odling, identifiering och mängdbestämning av luftvägspatogener samt bedömning av klinisk relevans.

Antal prover: 5/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 13:04:31