Arbetsprov och lungfunktion (372)

Programmet vänder sig till deltagare som utför bedömning av arbetsprov, lungfunktion och ergospirometri. Deltagarna skickar in svar baserat på tolkning av undersökningsresultat och anamnes. 

Frekvens: 1/år

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare. I deltagaravgiften ingår upp till 5 individuella bedömare. För ytterligare bedömare tillkommer extra kostnad.

Uppdaterad 2019-06-19 10:16:22