Apolipoprotein (140)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför mätningar av nedanstående komponenter.

Provmaterialet består av poolat eller enskilt patientserum eller -plasma.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 6/år

Pappersfritt: Svenska deltagare får pappersfria provmaterialförsändelser

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Uppdaterad 2020-10-06 15:14:32