Ammoniumjon ( 514)

Programmet arrangeras av Labquality och är ackrediterat av FINAS. Det riktar sig mot deltagare från cirka 15 olika länder. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. Svenska laboratorier får dessutom översiktliga resultatsammanställningar av de svenska deltagarnas resultat.

Provmaterialet består av serum eller buffertlösning för analys av ammoniumjon.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 3/år

Labquality ID: 2105 / Ammonium ion

Uppdaterad 2019-06-03 11:04:17