Ammoniumjon (514)

Programmet arrangeras av Labquality och är ackrediterat av FINAS. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram från Labquality.

Provmaterialet består av serum eller buffertlösning för analys av ammoniumjon.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 3/år

Labquality ID: 2105 / Ammonium ion

Uppdaterad 2020-01-14 14:07:59