Allmän klinisk kemi (107)

Programmet vänder sig till laboratorier som analyserar ingående undersökningar på sjukhuslaboratorier eller som patientnära analyser. Specifika projekt anordnas som en del av programmet.

Provmaterialet består av poolat serum från blodgivare (omodifierat eller modifierat). 

Frekvens: 10/år (förutom digoxin, koldioxid, litium, paracetamol och salicylat, som mäts 5 gånger per år).

Deltagaravgiften varierar beroende på hur många undersökningar deltagaren anmäler sig till.

Uppdaterad 2021-02-09 09:44:30