Albumin i urin, låg nivå (008)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför kvantitativa bestämningar av låggradig albumin i urin (låggradig hyperalbuminuri, även kallad mikroalbuminuri). För att göra en korrekt bedömning av albuminutsöndringen bör även kreatininhalten i provet mätas. En kvot mellan albumin- och kreatininkoncentration beräknas.

Provmaterialet består av preparerat patienturin.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 6/år

Uppdaterad 2019-06-19 10:49:04