Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Albumin i urin, låg nivå (008)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför kvantitativa bestämningar av låggradig albumin i urin (låggradig hyperalbuminuri, även kallad mikroalbuminuri). För att göra en korrekt bedömning av albuminutsöndringen bör även kreatininhalten i provet mätas. En kvot mellan albumin- och kreatininkoncentration beräknas.

Provmaterialet består av preparerat patienturin.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 6/år

Återrapportering: Normalt inom en månad från sista svarsdatum. Programmet omfattas av Equalis informativa resultatmejl. 

Programkoordinator: Ingegerd Samuelsson

Uppdaterad 2024-02-16 12:55:16