Användarmöten

På våra användarmöten kan du som arbetar med undersökningar inom medicinsk diagnostik ta del av resultat från kvalitetssäkringsprogram, aktuella presentationer och diskussioner kring harmonisering och förbättring av undersökningsresultat. Välkommen med din anmälan!

2019/11/21

Arbets- och lungfysiologi

Läs mer
2019/11/19

Nuklearmedicin

Läs mer
2019/11/14

Allmän klinisk kemi

Läs mer
2019/11/06

Molekylärdiagnostik

Läs mer
2019/10/10

Patientnära analyser

Läs mer
2019/10/03

Endokrinologi

Läs mer
2019/10/01

Transfusionsmedicin

Läs mer