Extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta

Undersökningsresultat ska vara tillförlitliga och jämförbara oavsett var, och med vilken metod, undersökningen utförs

Equalis arbetar för att de undersökningar som används för diagnos och behandling inom hälso- och sjukvården ska vara rättvisande och jämförbara. Ett viktigt sätt att kontrollera och säkerställa kvaliteten är genom extern kvalitetssäkring, till exempel via externa kontroller. Equalis tillhandahåller program inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser.

Att undersökningsresultat är av god kvalitet, likvärdiga, riktiga och jämförbara är en grundläggande förutsättning för att patienter ska få rätt diagnos och behandling, att resurser läggs på rätt åtgärder och att en jämlik vård kan bedrivas i hela landet.

Equalis är ackrediterade av Swedac som arrangör av extern kvalitetssäkring, och våra ackrediterade kvalitetssäkringsprogram uppfyller kraven i den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17043.

Titta på vår Youtube-film för mer information:
Vad är extern kvalitetssäkring?