Proteinanalyser, expertgrupp

Niclas Rollborn, gruppens ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Larsson
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Catarina Grindegård
Centralsjukhuset, Karlstad

Göran Oleröd
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Bengtsson
Skånes universitetssjukhus, Malmö

Karin Appelgren
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Hansson
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Magnus Jonsson
Skånes universitetssjukhus, Malmö