Patientnära analyser, expertgrupp

Johanna Helmersson Karlqvist, gruppens ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anne-Katrine Pesola
Skånes universitetssjukhus, Lund

Barbro Eriksson
Falu lasarett, Falun

Finn Thormark Fröst
Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm

Lev Reznichenko
Hälsocentralen, Stöde

Martin Samuelsson
Länssjukhuset, Halmstad

Pia Karlsson
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Stina Boräng
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm