Läkemedel och toxikologi, expertgrupp

Elin Widing, gruppens ordförande
Unilabs

Anders Helander
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Helldén
Skånes universitetssjukhus, Lund

Carl Söderberg
Rättsmedicinalverket, Linköping

Johanna Nordmark Grass
Giftinformationscentralen, Solna

Therese Hansson
Skånes universitetssjukhus, Lund