Klinisk mikrobiologi, expertgrupp

Lena Persson Rova, gruppens ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annika Allard
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Gordana Bogdanovic
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Inga Fröding
Folkhälsomyndigheten, Solna

Ingegerd Sjögren
Hallands sjukhus, Halmstad

Karolina Gullsby
Gävle sjukhus, Gävle

Lena Dillner
Folkhälsomyndigheten, Solna

Lisa Helldal
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Marc Westerholt
Centralsjukhuset, Karlstad

Muna Al-Jammal
Skånes universitetssjukhus, Lund

Therese Bergstrand
Folkhälsomyndigheten