Allmän klinisk kemi, expertgrupp

Peter Ridefelt, gruppens ordförande
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elisabeth Gustafsson
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Fahlén
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Eva Landberg
Universitetssjukhuset, Linköping

Fredrik Bökman
Falu lasarett, Falun

Henrik Sjöstedt
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Ulf Ekström
Skånes universitetssjukhus, Lund