Bolagets styrelse

Styrelsen består av representanter från ägarna

Hans Karlsson, styrelsens ordförande
Sveriges kommuner och landsting

Anders Enberg
Svenska läkaresällskapet

Eva Nylander
Svenska läkaresällskapet

Helene Sténhoff
Sveriges kommuner och landsting

Mari Forslund
Sveriges kommuner och landsting

Pia Näsvall
Sveriges kommuner och landsting

Maysae Quttineh
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

Steve Gräsberg
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap