Utprövning av multisystem för egenmätning av glukos

2021-10-13Nyheter

SKUP-rapporten från utprövningen av Actiste för egenmätning av blodsocker är nu publicerad.

Actiste är ett system för mätning av blodsocker och injektion av insulin. Utprövningen utfördes under optimala förhållanden av laboratorieutbildad personal och under reella förhållanden av de tilltänkta slutanvändarna själva (personer med diabetes). Färska kapillära prover från fingerstick mättes på Actiste och resultaten jämfördes mot mätningar av kapillära prover på ett laboratorieinstrument.
Den analytiska kvaliteten för blodsockermätning bestämdes och användarvänligheten av Actiste utvärderades. Den medicinska delen för insulininjektioner utprövades inte.