SKUP-utprövning av ännu ett test för SARS-CoV-2 antigen

2021-11-04Nyheter

SKUP-rapporten från utprövningen av Clinitest Rapid Covid-19 Antigen Test är nu publicerad.

Utprövningen utfördes av tilltänkta slutanvändare på en Covid-19 klinik. Antigentestets prestanda utvärderades på nasofarynxprover. Den diagnostiska sensitiviteten uppfyllde inte rekommendationerna från WHO, men specificiteten gjorde det. Testet bedömdes användarvänligt av utprövarna.