SKUP-rapport NADAL Covid-19 Ag Test

2022-03-02Nyheter

Ännu en SKUP-utprövning för ett snabbtest av covid-19 antigen är färdigställd.

NADAL Covid-19 Ag Test utprövades på nasala prover och nasofarynxprover på närmare 700 patienter. Den totala diagnostiska känsligheten blev 74 %, vilket inte når upp till önskad sensitivitet på minst 80 % enligt WHO. Om man tittar på de patienter med höga virusmängder hamnar dock känsligheten på över 80 %. Den diagnostiska specificiteten blev 99,7 % vilket uppfyller WHO's önskemål om minst 97 % specificitet. Användarvänligheten bedömdes som tillfredsställande.