SKUP-rapport av ett Covid-19 Ag Test

2022-05-12Nyheter

SKUP-rapporten för Flowflex SARS-CoV-2 Ag Rapid Test är nu publicerad.

Flowflex SARS-CoV-2 Ag Rapid Test utprövades på nasala prover tagna på över 500 patienter. Den totala diagnostiska känsligheten blev 75 %, vilket inte når upp till önskad sensitivitet på minst 80 % enligt WHO. Om man tittar på patienterna med höga virusmängder hamnar dock känsligheten på över 80 %. Den diagnostiska specificiteten blev 99,6 % vilket uppfyller WHO's önskemål om minst 97 % specificitet. Användarvänligheten bedömdes som tillfredsställande.