SKUP-rapport av ännu ett SARS-CoV-2 Antigen Test

2022-06-03Nyheter

SKUP-rapporten för MF-68 SARS-CoV-2 Antigen Test är nu publicerad.

Snabbtestet utprövades på nasala prover tagna på 321 patienter. Den totala diagnostiska känsligheten blev 70 %, vilket inte når upp till önskad sensitivitet på minst 80 % enligt WHO. Den diagnostiska specificiteten blev 98,2 % vilket uppfyller WHO's önskemål om minst 97 % specificitet. Användarvänligheten bedömdes som tillfredsställande.