Pilotomgång, pappersfria kvalitetssäkringsprogram

2020-01-08Nyheter

Equalis fortsätter arbetet med att minska klimatavtrycket under 2020!

För att minska vår gemensamma klimatpåverkan har vi sedan hösten 2018 arbetat för att minska pappersförbrukningen. Våra deltagare har märkt detta genom att vi numer anordnar pappersfria användarmöten. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår hållbarhetspolicy och har nu identifierat pappersfria kvalitetssäkringsprogram som nästa fokusområde.

Årligen skickar vi ut drygt 40 000 försändelser med provmaterial till deltagarna i våra kvalitetssäkringsprogram. Varje försändelse har även innehållit pappersutskrifter av hanteringsföreskrift och svarsblankett, vilket motsvarar ca 600 kg papper per år. Genom att enbart erbjuda informationen digitalt skulle vi kraftigt minska vår förbrukning och transport av papper och därmed bidra till reducerade koldioxidutsläpp.

Nu inleds nästa fas i Equalis hållbarhetsarbete då informationen kring omgångarna enbart kommer att erbjudas digitalt. I ett första skede kommer 40 utvalda deltagare ingå i en pilotomgång där detta förfarande kommer att utvärderas. Redan idag finns hanteringsföreskrifterna tillgängliga via Equalis Online, men för att underlätta åtkomsten kommer de även att finnas tillgängliga direkt på webbplatsen. Varje försändelse märks dessutom med en QR-kod som tar dig direkt till hanteringsföreskrifterna. Svaren registrerar du, på samma sätt som tidigare, via Equalis Online. 

De deltagare som blivit utvalda till att ingå i pilotomgången kommer under vecka 3 att motta en försändelse av provmaterial där informationen enbart erbjuds digitalt. För att lämna dina tips och synpunkter på hur det fungerade klicka här.

Vi hoppas på ett gott samarbete med våra deltagare, så att vi kan minska vårt gemensamma klimatavtryck!