Patientmedianer inom endokrinologi, nytt kvalitetssäkringsprogram

2019-06-28Nyheter

Nu startar vi ännu ett program för jämförelse av patientmedianer.

Patientmedianer ger en representativ bild av hur deltagarens metoder presterar på verkliga patientprover. I programmet Endokrinologi, patientmedian (523) rapporterar deltagarna in data varje kvartal, och får sedan rapporter med information om hur den egna patientmedianen ser ut jämfört med andra laboratoriers patientmedianer och hur den egna patientmedianen förändras över tid.