Pappersfria utskick för CRP och prokalcitonin

2020-10-01Nyheter

Vi fortsätter successivt minska pappersförbrukningen genom sluta skicka med papperskopior av information som finns tillgänglig digitalt

Nu går vi över till pappersfria försändelser inom kvalitetssäkringsprogrammen CRP (3) och Prokalcitonin (306).

Som ett led i hållbarhetsarbetet har vi även tagit fram en mindre transportförpackning som anpassats efter det pappersfria formatet. Information om vilket program den pappersfria försändelsen gäller och var du hittar relaterad information finns på utsidan av förpackningen.