Nytt program för extern kvalitetssäkring av neutrofila granulocyter

2023-03-03Nyheter

Nu startar vi ett kvalitetssäkringsprogram för klassificering av neutrofila granulocyter i blod

Programmet vänder sig deltagare som utför visuell klassificering (differentialräkning) av neutrofila granulocyter. Syftet är att utvärdera deltagarens bedömning av de enskilda celler som är av betydelse för ett korrekt resultat på neutrofila granulocyter.