Nytt kvalitetssäkringsprogram: MRT prostata

2023-03-21Nyheter

Sedan 2019 är MRT en integrerad del i utredningen av prostatacancer enligt det nationella vårdprogrammet. Vårt kvalitetssäkringsprogram ger dig som prostataradiolog möjlighet att få en kvalitetskontrollerad återkoppling på dina bedömningar.

MRT används för att rikta vävnadsprover mot cancermisstänkta områden men också för att kunna avstå vävnadsprov vid låg sannolikhet för cancer. Inom ett flertal regioner startas nu projekt för organiserad prostatacancertestning (OPT) där MRT kommer att vara en del i utredningen. Eftersom antalet undersökningar därmed förväntas att öka kraftigt är korrekta bedömningar av stor vikt, för att rätt män ska erbjudas vävnadsprover.

Fallen i vårt program är autentiska och presenteras med klinisk information. Alla deltagare kommer bedöma samma bildmaterial och registrera sina svar på vår webbplats. Deltagarna får återkoppling i form av rapporter med expertutlåtande och histologisk korrelation i form av tumörkartor i förekommande fall. Enskilda deltagares resultat är anonyma.

Första omgången är kostnadsfri. 

Om extern kvalitetssäkring är något nytt för dig, titta då gärna på denna film:

Information om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta