Nytt kvalitetssäkringsprogram; kolposkopi

2022-11-23Nyheter

I våras genomfördes en pilotomgång i kolposkopi. Nu blir detta ett återkommande kvalitetssäkringsprogram.

Programmet Kolposkopi (art.nr 586) vänder sig till verksamheter där gynekologer utför kolposkopi. Som deltagare får ni kännedom om undersökningsresultatens kvalitet och överenstämmelse med andra utförares resultat. Ni får digitala bilder ni ska bedöma dels tillsammans som klinik, dels enskilt per utförare. Programmet har en omgång per år. För att delta i omgången för 2023 behöver vi er anmälan senast den 30 januari (obs, förlängd anmälningstid).