Nytt kvalitetsindikatorprogram för preanalys/ laboratorieprocessen – patologi  

2023-04-14Nyheter

Equalis startar ett nytt kvalitetsindikatorprogram som omfattar parametrar för provhantering, vilka utgör grundläggande förutsättningar för en god diagnostik.

Programmet Kvalitetsindikatorer preanalys/laboratorieprocessen - patologi (art.nr 601) är baserat på det nyligen publicerade KVAST-dokumentet för den histopatologiska laboratorieprocessen, och vänder sig till alla laboratorier som hanterar histopatologiska patientpreparat för diagnostik och forskningssyfte i Sverige.

Anmäl er senast 28 april för att delta i den första kostnadsfria omgången!