Nyheter 2023

2022-12-12Nyheter

Under 2022 har vi haft stort fokus på att lära oss vad ni har för behov i era kontakter med oss. Vi fortsätter arbetet kommande år.

Under året som gått har vår VD varit ute i verksamheterna för att få höra vad ni deltagare tycker om oss. Hans fokus denna omgång var att träffa PNA-samordnare i hela landet och nu jobbar vi för att möta deras behov i kontakten med oss. Vi har som en länk i detta arbete anställt en kundansvarig, som kommer ha er deltagare i fokus i alla Equalis frågor. Vi har påbörjat ett stort arbete i att ta fram en mer användarvänlig plattform ”dashboard” för återrapportering till er, där ni ska få en snabb överblick av er prestation i våra kvalitetssäkringsprogram. En pilot med endast ett program testkörs just nu och vi planerar att jobba vidare under 2023 för att inkorporera fler kvalitetssäkringsprogram i plattformen. Under året har vi tagit fram en helt ny interaktiv distributionsplan, där ni själva kan sortera fram de program ni deltar i och därmed få en överblick av när våra omgångar skickas ut och när de ska besvaras.

I vanlig ordning har vi startat flera nya program, samt blivit distributör av nya program från andra leverantörer. Under våren hade vi digitala utbildningsdagar och nu i höst har det varit hybrida utbildningsdagar. De senare kommer fortsätta under våren 2023, därefter kommer vi utvärdera hur detta har fungerat utifrån deltagarenkäterna. SKUP har publicerat fyra utprövningsrapporter 2022 och vi har en ny ledare av vårt sekretariat. Den svenska NPU-databasen har nu över 8800 koder och antalet förfrågningar från laboratorierna har nått ett nytt rekord i år. En expertgrupp inom terminologi och e-hälsa har startats för att stärka det befintliga expertgruppsnätverket med kompetens inom terminologi, e-hälsa och informatik kopplat till laboratoriemedicin samt primär- och slutenvård.

Nya Equalis program:

Proteinanalyser, patientmedian (584)

Genotypning, erytrocytantigen (568)

Kiralt amfetamin i urin (592)

Koagulation, patientmedian (593)

Kolposkopi (586)