Nyheter 2022

2021-12-16Nyheter
Under året och inför starten av nästa år har vi infört flera nya kvalitetssäkringsprogram. Vi har också välkomnat flera nya medarbetare på Equalis. Arbetet med terminologi, med fokus på NPU, fortskrider och en ny sökfunktion för användarna av NPU-koder har tagits fram. Även SKUP har haft ett omvälvande år med ett flertal utprövningar av tester för snabbdiagnostik av SARS-CoV-2 antigen utöver vår vanliga verksamhet med utprövningar av patientnära utrustning. 
 
Nya kvalitetssäkringsprogram 2022
Fetal RHD-screening
Paratyreoideahormon (Labquality)
Patientnära ultraljud
Plasmaindex
Preanalys, blodprovtagning
SARS-CoV-2, antikroppar
Snabbdiagnostik av SARS-CoV-2 antigen