Nyheter 2021

2020-12-14Nyheter

Ändringar i kvalitetssäkringsprogram

2020 har varit ett speciellt år för alla, även för Equalis. I våras var vi tyvärr tvungna att ställa in några användarmöten och även kvalitetssäkringsverksamheten har påverkats, om än i mindre omfattning. Trots utmaningarna har vi fortsatt utveckla verksamheten. Höstens användarmöten ställdes om till digitala utbildningsdagar, vilket gick så bra att vi fortsätter även under våren. Vi har som vanligt infört en del förändringar i programutbudet, bland annat har vi startat ett kvalitetssäkringsprogram för covid-19-diagnostik. Dessutom fortsätter vi att införa NPU-terminologin i kvalitetssäkringsprogrammen, där tillämpligt. Vi lägger till NPU-koder för identifiering av de laboratorieundersökningar som ingår och justerar undersökningarnas namn vid behov.

Nya program

Kvantifiering av JAK2 V617F med qPCR/ddPCR (515)

SARS-CoV-2, nukleinsyra (557)

Namnändringar

DNA single nucleotide variation Nytt namn på program 032

Titrering av erytrocytantikroppar Nytt namn på program 098

Området Molekylärdiagnostik byter namn till Humangenetik, vilket bättre speglar de kvalitetssäkringsprogram som ingår.