Ny rörtyp för externa kontroller

2022-03-21Nyheter

Nu introducerar vi nya rör för kontrollmaterial i vissa kvalitetssäkringsprogram

Under vecka 12 testar vi nya provrör för första gången. De nya rören är smalare än de vi vanligtvis använder. För att provmaterialet ska blandas ordentligt rekommenderas en speciell teknik där du vänder röret upp och ner, och snärtar till det. Proceduren beskrivs i den hanteringsföreskrift som medföljer provmaterialet, och i vår instruktionsfilm nedan.