Ny omgång - Elektroencefalografi

2023-10-20Nyheter

Nu bjuder Equalis in till årets omgång i kvalitetssäkringsprogrammet Elektroencefalografi (art.nr 585).

Omgången innehåller ett urval av EEG-undersökningar med tillhörande fallbeskrivning. Alla deltagare i programmet bedömer samma bildmaterial och registrerar sina svar direkt på Equalis webbsida. Deltagarna får återkoppling i form av rapporter med kommentarer från utvalda sakkunniga inom området. Enskilda deltagares resultat är anonymiserade.

Anmälan behöver vara oss tillhanda senast den 13 november. Priset för deltagande är 6110 SEK/omgång. Din anmälan övergår per automatik till kommande omgångar. Mer information inför kommande omgångar skickas ut i god tid.

Om extern kvalitetssäkring är något nytt för dig, titta då gärna på denna film:
Information om extern kvalitetssäkring och nyttan med att delta