Kvalitetssäkringsprogram för SARS-CoV-2, nukleinsyra

2020-11-03Nyheter

Patientsäker covid-19-diagnostik bygger på kvalitetssäkrade laboratorieundersökningar.

Efter en lyckad pilotomgång i våras startar vi nu ett nationellt program för extern kvalitetssäkring av covid-19-diagnostik.  Programmet vänder sig till laboratorier som utför detektion av SARS-CoV-2 med molekylärbiologisk teknik.

Sista anmälningsdatum för att delta i höstens omgång är 2020-11-17.