Kvalitetssäkringsprogram för bedömning av barnfrakturer

2019-06-28Nyheter

Anmälan till höstens omgång inom barnradiologiområdet är nu öppen.

Kvalitetssäkringsprogrammet Barnfrakturer (433) riktar sig till enheter som utför bedömning av barnfrakturer. Deltagare analyserar provmaterial i form av digitala slätröntgenbilder av barnskelett, registrerar data och får rapporter med bedömning av undersökningsresultatens kvalitet. 

Sista anmälningsdatum: 2019-10-06