Kvalitetssäkring för bedömning av gastrointestinalpatologi

2019-06-06Nyheter

Anmälan har öppnat!

Programmet vänder till patologiavdelningar som utför bedömning av gastrointestinalpatologi. Denna gång ligger fokus på ventrikel och esofagus.

Sista anmälningsdag är 2019-06-28