Kvalitetssäkring av kolposkopi

2022-03-01Nyheter

Nu startar vi ett program för extern kvalitetssäkring av kolposkopi

Programmet vänder sig till verksamheter i Sverige där kolposkopi utförs. Som deltagare får du kännedom om undersökningsresultatens kvalitet och överenstämmelse med andra utförares resultat.

Den första omgången är kostnadsfri. Under förutsättning att intresset är tillräckligt stort planeras programmet bli återkommande.

Sista anmälningsdatum för att delta i den första kostnadsfria omgången är den 27:e mars.