Kvalitetssäkring av kiralt amfetamin i urin

2022-03-14Nyheter

Nu startar vi ett program för extern kvalitetssäkring av kiralt amfetamin i urin

Programmet vänder sig till laboratorier som utför kiral analys av amfetamin i urin och rapporterar resultatet som relativ andel levamfetamin av totalkoncentrationen amfetamin i %. Deltagarna ska kvantifiera och bedöma proverna enligt laboratoriets ordinarie rutiner. Provmaterialet består av poolad urin.