Kvalitetssäkring av glukos på Statstrip

2022-01-17Nyheter

Ni som analyserar glukos på Statstrip kan numer delta i kvalitetssäkringsprogrammet Hb:Glukos:CRP.

En glädjande nyhet för 2022 är att enheter som analyserar glukos på Statstrip kan delta i kvalitetssäkringsprogrammet för Hb:Glukos:CRP (artikelnummer 13). Programmets provmaterial har under hösten 2021 framgångsrikt validerats och det fungerar bra för glukosanalys på Statstrip. Deltagare med Statstrip måste analysera materialet senast på fredag den veckan material skickas och i QC-läge.