Helene Sténhoff ny vd för Equalis

2023-10-20Nyheter

Equalis styrelse har beslutat att utse Helene Sténhoff som vd för Equalis. 'Det är med mycket stor glädje jag nu kan välkomna Helene Sténhoff till rollen som vd för Equalis AB. Helene har en gedigen erfarenhet från ledning av diagnostisk verksamhet och från privat näringsliv. Dessutom har Helene en flerårig erfarenhet av att arbeta i Equalis styrelse. Detta gör henne som klippt och skuren för ett svårt och viktigt uppdrag i Equalis arbete för hög kvalitet i svensk hälso- och sjukvård', säger Hans Karlsson, ordförande i Equalis styrelse.

Helene Sténhoff är analytisk kemist och har sedan 2017 varit utvecklingschef för område 4, Sahlgrenska universitetssjukhuset och är sedan 2021 biträdande områdeschef för samma område med ansvar för Regional laboratoriemedicin i Västra Götalandsregionen. Innan dess har Helene varit verksamhetschef för Laboratoriemedicin & Sjukhusapoteket Kungälvs Sjukhus samt haft en rad olika roller på AstraZeneca, så väl som chef som kemist.

Helene har lång erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor och har en bred kunskap inom verksamhetsledning och kvalitetsarbete samt en magister i ledarskap i offentliga organisationer. Sedan 2018 har Helene också varit ledamot i Equalis styrelse och har således en bra inblick i Equalis historia och framtidens möjligheter.

'Vi står inför stora utmaningar inom hälso-och sjukvården i stort. Att få möjlighet att genom Equalis arbeta med patientsäkerhet och att minska kvalitetsbristkostnader är något jag verkligen ser fram emot. Equalis är ett företag med stor kompetens och förmåga, som jag önskar förvalta och utveckla över tid', säger Helene Stenhoff, tillträdande vd på Equalis.

Helene Sténhoff tillträder posten som vd den 1a februari 2024.