Global HPV LabNet proficiency study 2022

2022-06-03Nyheter

Nu är anmälan till årets HPV LabNet Proficiency Studies öppen

Global HPV LabNet etablerades i syfte att stödja global implementering av HPV-vaccin genom att förbättra standardisering av laboratorieundersökningar och kvalitetssäkring av metoder för HPV-typning och -screening, och för att öka jämförbarheten av undersökningsresultat internationellt. Nu söker vi deltagare till extern kvalitetssäkringsprogram för två kvalitetssäkringsprogram inom området. Dels för det återkommande HPV-typningsprogrammet, dels för det helt nya programmet för HPV-screening.

Läs mer om Global HPV typing study 2022

Läs mer om Global HPV screening study 2022 - NEW