Global HPV LabNet proficiency study 2022, rapportera resultat

2022-09-24Nyheter

Global HPV LabNet etablerades i syfte att stödja global implementering av HPV-vaccin genom att förbättra standardisering av laboratorieundersökningar och kvalitetssäkring av metoder för HPV-typning och -screening, och för att öka jämförbarheten av undersökningsresultat internationellt.

Anmälda deltagare rapporterar sina resultat via Equalis webbplats.

Läs mer om rapportering av resultat