Förbättrad varukorg på webbplatsen samt förtydligade deltagarvillkor

2023-04-14Nyheter

För att underlätta för såväl nya som befintliga deltagare i våra kvalitetssäkringsprogram så har Equalis lanserat en förbättrad och förenklad varukorg på vår webbplats.

Varukorgen används när ni ansöker om att delta i ett program. För befintliga deltagare, som redan har en labkod, kommer antalet fält som behöver fyllas i drastiskt minskas. Vi har också infört så kallade informationsknappar, där ni kan läsa mera om vad som efterfrågas i varukorgen. I samband med uppdateringen av vår varukorg så har vi också uppdaterat och förtydligat våra deltagarvillkor. Vi har förtydligat vilka som kan delta i våra program, hur våra pilotomgångar genomförs i samband med lanseringen av nytt program samt förtydligat kring gruppresultatmottagare.

Inom en del av våra program finns möjligheten att ta del av flera deltagares resultat i en samlad rapport. Detta görs idag ofta av medarbetare inom verksamheter som har en samordnande roll, såsom PNA-samordnare och metodansvariga. Dessa personer får då en gruppresultatrapport. Processen för att anmäla mottagare av gruppresultatrapporter inom en och samma organisation har förenklats och förtydligats i våra deltagarvillkor. För deltagare som vill dela sitt resultat med en mottagare med ett annat organisationsnummer finns numera ett webbformulär, där ansvarig chef kan ge tillstånd till detta.