Equalis slutar skicka ut svarsblanketter!

2021-08-20Nyheter

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att sluta skicka ut svarsblanketter i pappersformat.

Equalis jobbar kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan. Ett viktigt steg i detta arbete är att minska pappersförbrukningen och skicka lättare försändelser.

Från och med i höst kommer därför majoriteten av de provmaterialförsändelser som skickas ut från Equalis inte att innehålla någon pappersblankett. Formulär för att registrera resultat finns sedan länge på digitalt på Equalis Online. Du som önskar kan själv skriva ut en svarsblankett därifrån.