Equalis eGFR-kalkylator

2023-05-02Nyheter

Nu finns en eGFR-kalkylator tillgänglig på Equalis webbplats.

Kalkylatorn är avsedd för beräkningar av estimerat GFR (eGFR) från kreatinin och cystatin C baserat på beräkningsformler rekommenderade av expertgrupperna för allmän klinisk kemi och proteinanalyser.

Kalkylatorn är kopplad till Equalis rekommendation S016 Beräkning av eGFR från kreatinin och cystatin C version 1.1., och är endast avsedd att användas i samband med forskning och utveckling. All användning sker under eget ansvar.